COLORS BY KARIN JOHANSSON AT HANNAH GALLERY - 10 Apr 2024 - 10 May 2024

Colors by Karin Johansson at Hannah Gallery
Hannah Gallery presents the fourth solo show with Karin Johansson in Barcelona. After New Places, Abstractions of a City in 2012, Soundtrack in 2015, and Observation from a Distance in 2019, the Swedish artist is now introducing COLORS a selection of 10 new necklaces, works taking inspiration from her surroundings and memories of her artist in residency in the Capri Island.

Ten silver and enamel necklaces numbered, signed and created exclusively for Hannah Gallery.


To work with the impressions of a specific place is a theme, frame and method that the artist has used in several of her earlier works. Such as in the projects New places: Abstractions of a City , Soundtrack and Observations from a Distance.

Colors, Ten chapters and Ten necklaces

Karin Johansson explains:

In September/October 2023 I was fortunate to spend time at Villa San Michele Guest Area in Anacapri on Capri Island. Besides the opportunity to share space and experiences with fellow grant receptions from the areas of art, science and journalism, it gave me precious time to reflect and focus on my own artistic practice. Another place, a different context is always, sooner or later followed by new pers...
MORE INFO...
Hannah Gallery presents the fourth solo show with Karin Johansson in Barcelona. After New Places, Abstractions of a City in 2012, Soundtrack in 2015, and Observation from a Distance in 2019, the Swedish artist is now introducing COLORS a selection of 10 new necklaces, works taking inspiration from her surroundings and memories of her artist in residency in the Capri Island.

Ten silver and enamel necklaces numbered, signed and created exclusively for Hannah Gallery.


To work with the impressions of a specific place is a theme, frame and method that the artist has used in several of her earlier works. Such as in the projects New places: Abstractions of a City , Soundtrack and Observations from a Distance.

Colors, Ten chapters and Ten necklaces

Karin Johansson explains:

In September/October 2023 I was fortunate to spend time at Villa San Michele Guest Area in Anacapri on Capri Island. Besides the opportunity to share space and experiences with fellow grant receptions from the areas of art, science and journalism, it gave me precious time to reflect and focus on my own artistic practice. Another place, a different context is always, sooner or later followed by new perspectives and openings.

Daily long walks brought me along steep coastlines, narrow passages or remote places on the top of the island. In between, silent moments around the Villa and garden. Endlessly views as well as smells, sounds, colors and details. Culture and nature, structure and disorder.

Back home, with a treasure box of notes and impressions, I decided to select ten of my photos/observations from the island. These became the frame and guideline for the work to be evolved in my studio. One photo, one palette, one necklace.

Enamel is a technic and material I have, over the years, come back to. I enjoy both the possibilities and challenges. A combination of decision and control, together with an element of chance makes the working process interesting and also adds the moment of surprise. The fact that enamel is its own material, not just a colour makes it special. Even in the thinnest layer of transparent enamel, you can achieve depth and perspective. Something both near and distant, macro and micro at once.

The ten necklaces carry enamelled tubes of silver, in between them, small discs of gold. Every necklace is individual, but with a common measurement system and the selection of colors they are joined as a group, a family. Each one is signed and numbered.
The titles point back to the photos, the origin, and the inspiration.
With support from the Swedish Art Grants Committee: 
CLOSE INFO


La Galeria Hannah presenta la quarta exposició individual de Karin Johansson a Barcelona. Després de New Places, Abstractions of a City al 2012, Soundtrack al 2015, i Observation from a Distance al 2019, l'artista sueca ara presenta COLORS, una selecció de 10 nous collars, obres que prenen inspiració de l'entorn i records de la seva estada artística a l'illa de Capri.

Deu collars de plata i esmalt, numerats, signats i creats exclusivament per a la Hannah Gallery.


Treballar amb les impressions d'un lloc específic és un tema, marc i mètode que l'artista ha utilitzat en diverses de les seves obres anteriors, com en els projectes New Places, Abstractions of a City, Soundtrack i Observation from a Distance.

Colors, deu capítols, deu collars.

Karin Johansson explica:

Al setembre/octubre de 2023 vaig tenir la sort de passar temps a l'Àrea de Convidats de la Villa San Michele a Anacapri, a l'illa de Capri. A més de l'oportunitat de compartir espai i experiències amb altres estudiosos de les àrees de l'art, la ciència i el periodisme, em va donar un temps valuós per reflexionar i centrar-me en la meva pròpia pràctica artística. Un altre lloc, un context diferent, sempre, m...
MÉS INFO...
La Galeria Hannah presenta la quarta exposició individual de Karin Johansson a Barcelona. Després de New Places, Abstractions of a City al 2012, Soundtrack al 2015, i Observation from a Distance al 2019, l'artista sueca ara presenta COLORS, una selecció de 10 nous collars, obres que prenen inspiració de l'entorn i records de la seva estada artística a l'illa de Capri.

Deu collars de plata i esmalt, numerats, signats i creats exclusivament per a la Hannah Gallery.


Treballar amb les impressions d'un lloc específic és un tema, marc i mètode que l'artista ha utilitzat en diverses de les seves obres anteriors, com en els projectes New Places, Abstractions of a City, Soundtrack i Observation from a Distance.

Colors, deu capítols, deu collars.

Karin Johansson explica:

Al setembre/octubre de 2023 vaig tenir la sort de passar temps a l'Àrea de Convidats de la Villa San Michele a Anacapri, a l'illa de Capri. A més de l'oportunitat de compartir espai i experiències amb altres estudiosos de les àrees de l'art, la ciència i el periodisme, em va donar un temps valuós per reflexionar i centrar-me en la meva pròpia pràctica artística. Un altre lloc, un context diferent, sempre, més aviat o més tard, porta a noves perspectives i obertures.

Les llargues passejades diàries em portaven per costes escarpades, passatges estrets o llocs remots a la part superior de l'illa. Entre mig, moments de silenci al voltant de la vila i del jardí. Vistes sense fi així com olors, sons, colors i detalls. Cultura i natura, estructura i desordre.

De tornada a casa, amb una caixa del tresor plena de notes i impressions, vaig decidir seleccionar deu de les meves fotos/observacions de l'illa. Aquestes van esdevenir el marc i la guia per a la feina que s'havia de desenvolupar al meu estudi. Una foto, una paleta, un collaret.

L'esmalt és una tècnica i un material al qual he tornat al llarg dels anys. Gaudeixo tant de les possibilitats com dels reptes. Una combinació de decisió i control, juntament amb un element d'atzar, fa que el procés de treball sigui interessant i també afegeix el moment de la sorpresa. El fet que l'esmalt sigui un material propi, no només un color, el fa especial. Fins i tot en la capa més fina d'esmalt transparent, es pot aconseguir profunditat i perspectiva. Alguna cosa tant propera com distante, macro com micro al mateix temps.

Els deu collarets porten tubs d'argent esmaltats, entre ells, petits discos d'or. Cada collaret és individual, però amb un sistema de mesura comú i la selecció de colors es van unir com a grup, una família. Cadascun està signat i numerat. Els títols apunten a les fotos, l'origen i la inspiració.With support from the Swedish Art Grants Committee: 
TANCAR INFO

JEWELS by COLORS BY KARIN JOHANSSON AT HANNAH GALLERY

 Light and Shadow  by Karin Johansson
Karin Johansson.
Necklace: Light and Shadow, 2024.
Silver, fired enamel, gold, thread.
82 cm.
Serial number: 1/10
Serial piece.
Price: 1650 €.
 Endlessly Blue  by Karin Johansson
Karin Johansson.
Necklace: Endlessly Blue, 2024.
Silver, fired enamel, thread.
82 cm.
Serial number: 2/10
Serial piece.
Price: 1600 €.
 Lemon and Figs  by Karin Johansson
Karin Johansson.
Necklace: Lemon and Figs, 2024.
Silver, fired enamel, gold, thread.
82 cm.
Serial number: 3/10
Serial piece.
Price: 1500 €.
 Monte Solaro  by Karin Johansson
Karin Johansson.
Necklace: Monte Solaro, 2024.
Silver, fired enamel, gold, thread.
88 cm.
Serial number: 4/10
Serial piece.
Price: 1600 €.
 Passage  by Karin Johansson
Karin Johansson.
Necklace: Passage, 2024.
Silver, fired enamel, gold, thread.
77 cm.
Serial number: 5/10
Serial piece.
Price: 1350 €.
 Hermes  by Karin Johansson
Karin Johansson.
Necklace: Hermes, 2024.
Silver, fired enamel, gold, thread.
70 cm.
Serial number: 6/10
Serial piece.
Price: 1150 €.
 Hypnos  by Karin Johansson
Karin Johansson.
Necklace: Hypnos, 2024.
Silver, fired enamel, thread.
74 cm.
Serial number: 7/10
Serial piece.
Price: 1400 €.
 Cetrella  by Karin Johansson
Karin Johansson.
Necklace: Cetrella, 2024.
Silver, fired enamel, gold, thread.
82 cm.
Serial number: 8/10
Serial piece.
Price: 1650 €.
 Night Compass  by Karin Johansson
Karin Johansson.
Necklace: Night Compass, 2024.
Silver, fired enamel, gold, thread.
83 cm.
Serial number: 9/10
Serial piece.
Price: 1250 €.
 Cats and Curtain  by Karin Johansson
Karin Johansson.
Necklace: Cats and Curtain, 2024.
Silver, fired enamel, gold, thread.
77 cm.
Serial number: 10/10
Serial piece.
Price: 1400 €.

RELATED